Praktijkervaringen

Praktijkervaringen

Hieronder geef ik praktijkvoorbeelden van teams de gebruik hebben gemaakt van mijn aanbod.

Teamontwikkeling van een team dat werkt met jongeren met een licht verstandelijke beperking

Dit team heeft eerst in 2018 een workshop gedaan waaruit naar voren kwam dat er op het gebied van verbinding nog winst te behalen viel. Ze hebben afspraken gemaakt over hoe zij die verbinding tot stand wilden laten komen. 
In 2019 heb ik een vervolgworkshop gedaan en hebben we terug gekeken. Ze scoorden hun team in 2018 op een 6 en in 2019 op een 8. Het was hun geluk om door kleine dingen (een keer per 2 maanden borrelen met elkaar, in de dienst vragen hoe het gegaan was en ook vragen hoe het met diegene zelf ging) met meer energie en plezier te werken.
In de nieuwe meting kwam naar voren dat het doel waaraan gewerkt werd, niet voor iedereen helder was. Door hier weer concrete afspraken over te maken (de coach bespreekt de doelen met de jongeren eens per week en brengt de doelen in de teamvergadering iedere maand in)  ging dit team nog beter met elkaar samenwerken en ervaarden ze nog meer energie.

 

“Deze workshop is van grote meerwaarde voor het team
F. v.d. Galiën:
Fabiënne kan goed in kaart brengen waar je energie van krijgt en waar je energie lekt. Dit kan zowel op teamniveau als individueel niveau helpend zijn om inzicht te krijgen in je energieniveau en hoe je daar meer invloed op kunt uitoefenen!

L. Schuil:
Fabiënne geeft daarmee inspiratie om er mee aan de slag te gaan in de praktijk en indien gewenst, kan ze je daar als coach ook bij ondersteunen!
 

Team 2: een team in de uitzendbranche

Dit team wilde zelf ervaren waar zij als individu invloed konden uitoefenen op het werkplezier en de resultaten van het team. 
Uit de workshop en de meting kwam naar voren dat de medewerkers zich erg lieten afleiden in het werken aan hun doelen.
Door oplossingen gezamenlijk te bedenken en af te spreken, gingen zij elkaar helpen om zonder afleiding te werken aan hun doelen.

Team 3: een team werkzaam in de ouderenzorg

Dit team heeft in juni een eerste workshop en meting gedaan. Hieruit kwam naar voren dat er winst te behalen viel op de onderlinge verbinding.
Het team heeft gezocht naar oplossingen om dit te verbeteren (in de dienst vragen hoe het met je collega is, vragen waar je diegene bij kan helpen en tijdens de maandelijkse vergadering vragen hoe iedereen erbij zit).

Na 3 maanden is er een vervolg geweest. Het team gaf zelf aan van een 6 naar een 7,5 gegaan te zijn. Ook de bewoners gaven aan dat ze de sfeer prettiger vonden en het probleemgedrag van een aantal was fors afgenomen. 
We hebben stil gestaan bij ieders kwaliteiten en hoe daar nog meer gebruik van gemaakt kan worden om zo de zorg voor de cliënten te verbeteren.
We hebben gesproken over de werkdruk die toenam door Covid19 en hoe het team zich staande hield. Daarna is afgesproken dat ieder teamlid zelf verantwoordelijk is voor het aangeven wanneer het niet meer gaat. Daarbij zou er meer verbinding gelegd gaan worden binnen de organisatie (je hoeft het niet alleen te doen).