Aanbod

Hoe kan het dat ik vastloop met dit team? Waar moet ik beginnen als ik mijn doelen wil behalen? Waarom houdt dit team zich niet aan afspraken? Hoe zorg ik dat mijn ziekteverzuim daalt? Hoe zorg ik dat dit team zelfstandig keuzes gaat maken en zelf oplossingen zoekt? Hoe zorg ik dat dit team beter gaat samenwerken? Hoe kan het dat ze de doelen niet halen?

Als voormalig manager in de zorg, heb ik mij regelmatig vastgebeten in deze vragen. Ik heb mij verdiept in wat energie oplevert in een team, maar ook waar energie lekt en waarom. In mijn werkwijze heb ik deze kennis verwerkt en verfijnt. Hierdoor heb ik een workshop ontwikkeld, samen met Energyfinder, waarin je weet aan welke knoppen je kunt draaien om de gewenste verandering in gang te zetten. Na het volgen van de workshop weet iedereen in het team hoe er door kleine stapjes nieuwe energie opgewekt kan worden en de samenwerking verbetert en versterkt wordt. 

Teammanagers die deze workshop met hun team gedaan hebben, geven het volgende aan:

“Deze workshop is van grote meerwaarde voor het team” F. v.d. Galiën
Fabiënne kan goed in kaart brengen waar je energie van krijgt en waar je energie lekt. Dit kan zowel op teamniveau als individueel niveau helpend zijn om inzicht te krijgen in je energieniveau en hoe je daar meer invloed op kunt uitoefenen! Fabiënne geeft daarmee inspiratie om er mee aan de slag te gaan in de praktijk en indien gewenst, kan ze je daar als coach ook bij ondersteunen! L. Schuil

Inhoud van de workshop

In de intake zullen we de vragen bespreken die bij jou leven en  krijgen we zicht op wat het gewenste resultaat is van het team. Waar wil jij samen met dit team naar toe? Welke prioriteiten stel jij vooraf vast? 

De intake is altijd kosteloos. Ik vind het belangrijk om te kijken of er een match is tussen de vraag van de organisatie of het individu en mijn capaciteiten. Pas als die er is, dan gaan we met elkaar aan de slag.

Energieprofiel

Hoe kun je invloed uitoefenen op het energieniveau van medewerkers. Hoe kun je hen hierbij ondersteunen om te veranderen? Aan welke knoppen kun je draaien om een veranderproces op gang te brengen?

In deze fase krijgen we zicht op wie waar energie lekt en hoe de balans is qua energie. Hoe zit ieder teamlid erbij en welke zaken gaan al wel goed.
Als daar zicht op is, kunnen we daarna afspraken maken wanneer en hoe de eerste stap gezet kan worden om met meer energie en plezier te werken met elkaar.

Hoe doe ik dat:
–  workshop met uitleg opbouw van het model rondom energie
– uitleg teamprofiel
– uitleg individueel profiel
– eerste stap tot verandering bespreken

Minimale tijdsinvestering maximaal rendement.

In een tijd waarin iedereen tijd vrij moet maken voor de eigen ontwikkeling naast het eigen werk, wil ik er voor zorgen dat we snel aan de slag kunnen. Ik geloof in de gedachte van leren van 70-20-10. 10% leer je van lessen die gegeven worden door een ander, 20% leer je uit boeken en 70% leer je door te gaan oefenen in de praktijk. Hoe je daar mee kunt starten, staat centraal in mijn training en coaching.
De minimale tijdsinvestering is 10 minuten voor de vragenlijst en een dagdeel voor een workshop. Het vervolg is afhankelijk van de wensen van de deelnemers. De kosten zijn 375,- euro per persoon.

Optioneel:

Hoe zorg je dat de gewenste verandering vast gehouden wordt door medewerkers, want door de hectiek van alledag vervalt men snel in oud gedrag.
Door te blijven oefenen met nieuw gedrag in kleine groepjes, ben je bezig met het vasthouden van het nieuwe gedrag.

Hoe doe ik dat:     
– coaching in groepjes van 4 medewerkers die hier mee aan de slag willen
– individuele doelen afspreken
– monitoren van voortgang

Het is mijn missie om meer leidinggevenden en individuen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ik wil mij focussen op wat al goed gaat en daarnaast kijken welke capaciteiten je meer wilt ontwikkelen.
In een team is het zaak om ieders kwaliteiten zo optimaal mogelijk in te zetten. Ieder mens is uniek, maak daar gebruik van!

Door ieders kwaliteiten helder te krijgen en keuzes te maken in wat je wel of niet gaat doen, kom je uiteindelijk met elkaar in een flow waarin je beter en met meer plezier gaat presteren. Hierdoor zullen doelen behaald worden, wordt er beter samengewerkt, is er meer onderlinge verbondenheid en bedenkt het team zelf oplossingen voor problemen.

Door mijn positiviteit en het altijd zoeken naar mogelijkheden, stimuleer ik anderen in het uitbouwen van hun eigen kracht. Daarnaast activeer ik teams om elkaar te versterken en aan te vullen om zo uiteindelijk beter en met meer plezier te presteren.

Doel

Ik help teammanagers in de zorg in 3 maanden tijd hun team met meer energie te laten samenwerken, zodat medewerkers positiever en zelfstandiger opereren in hun werk zonder op kwaliteit van zorg in te leveren.

 

team, aanbod, fab-ulous

Wil jij ook een team dat optimaal presteert en met plezier werkt?

Neem contact met mij op via  “Contact” en ik ga samen met jou aan de slag om dit doel te behalen.