Over Fab-ulous

Met zeer veel plezier en passie heb ik 21 jaar in de jeugdzorg gewerkt. De laatste 11jaar hiervan werkte ik als leidinggevende voor allerlei verschillende teams, zowel ambulant als residentieel. Sinds april 2020 ben ik werkzaam als teamleider in het passend onderwijs.
Vanaf 2019 werk ik naast dit werk ook als zelfstandig coach en trainer en heb ik mij gespecialiseerd in het thema energie. Hierbij ondersteun ik in het uitzoeken waar een team of individu energie lekt en hoe je in kleine stappen daar zelf verandering in aan kunt brengen.

De thema’s verandering, energie, werkplezier en het beter presteren in teamverband hebben mij altijd gemotiveerd mij te blijven ontwikkelen tot een betere leidinggevende. 

Het werken volgens een onderbouwde methode met daarbij veel aandacht voor hoe je zaken in de praktijk gaat toepassen, passen bij mij als trainer en coach. Ik werk vanuit de gewenste toekomst in plaats vanuit een probleem.

Ik ben er van overtuigd dat als mensen met meer plezier werken, ze meer kunnen presteren en de klant meer tevreden is.

Ik werk altijd volgens een doel:

  • D = daadkrachtig
  • O = optimistisch
  • E = energiek
  • L = leergierig

Daadkracht vertaalt zich in het samen een plan tot actie maken.
Optimistisch vertaalt zich in overal en altijd mogelijkheden te zien in de ander.
Energiek vertaalt zich in mijn positiviteit en ook overgaan tot acties en niet alleen maar praten. Het samen onderzoeken wat jij nodig hebt om de gewenste verandering in gang te zetten.
Leergierig vertaalt zich in het feit dat ik er van overtuigd ben dat ieder mens nieuwe dingen kan leren, mits hij/zij dit graag wil. Dit geldt uiteraard ook voor mijzelf. Ik blijf mij verdiepen in nieuwe methodes en inzichten die jou weer verder kunnen helpen. 

Het is mijn missie om meer leidinggevenden en individuen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ik wil mij focussen op wat al goed gaat en daarnaast kijken welke capaciteiten je meer wilt ontwikkelen.
In een team is het zaak om ieders kwaliteiten zo optimaal mogelijk in te zetten. Ieder mens is uniek, maak daar gebruik van!

Daarbij maak ik gebruik van de spreuk van Pipi Langkous: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”. Het belangrijkste in mijn ogen is, dat je dingen probeert om te kijken of het voor jou werkt.
Je moet van mij niks, het gaat er om wat jij wilt. Door het stellen van de juiste vragen, probeer ik jou uit te dagen op zoek te gaan naar die kleine gedragsverandering waarmee jij met meer energie en plezier kunt werken.