Over Fab-ulous

Met zeer veel plezier en passie heb ik 21 jaar in de jeugdzorg gewerkt. De laatste 10 jaar hiervan werkte ik als leidinggevende voor allerlei verschillende teams, zowel ambulant als residentieel. Sinds april 2020 ben ik werkzaam als teamleider in het passend onderwijs.
Vanaf 2019 werk ik naast dit werk ook als zelfstandig coach en trainer en heb ik mij gespecialiseerd in het thema energie. Hierbij ondersteun ik in het uitzoeken waar een team of individu energie lekt en hoe je in kleine stappen daar zelf verandering in aan kunt brengen.

De laatste jaren moet er voor steeds minder geld en in minder tijd dezelfde kwaliteit of zo mogelijk met nog een hogere kwaliteit zorg geleverd worden.

fab-ulous, teamcoaching, frieslandDoordat er meer druk op medewerkers en teams komt, ervaren mensen steeds minder plezier in hun werk. Het ziekteverzuim neemt toe en mensen haken steeds meer af. Door deze hoge werkdruk is het steeds lastiger om medewerkers vast te houden binnen je organisatie. 

De thema’s verandering, energie, werkplezier en het beter presteren in teamverband hebben mij altijd gemotiveerd mij te blijven ontwikkelen tot een betere leidinggevende. 

Het werken volgens een onderbouwde methode met daarbij veel aandacht voor hoe je zaken in de praktijk gaat toepassen, passen bij mij als trainer en coach. Ik werk vanuit de gewenste toekomst in plaats vanuit een probleem.

Door mijn positiviteit en het altijd zoeken naar mogelijkheden, stimuleer ik anderen in het uitbouwen van hun eigen kracht. Daarnaast activeer ik teams om elkaar te versterken en aan te vullen om zo uiteindelijk beter en met meer plezier te presteren. Hierbij staat voorop dat de ander de verandering zelf wil. 

Ik ben er van overtuigd dat als mensen met meer plezier werken, ze meer kunnen presteren en de klant meer tevreden is.

Ik werk altijd volgens een doel:fab-ulous, teamcoaching, friesland

  • D = daadkrachtig
  • O = optimistisch
  • E = energiek
  • L = leergierig

Daadkracht vertaalt zich in het samen een plan tot actie maken.
Optimistisch vertaalt zich in overal en altijd mogelijkheden te zien in de ander.
Energiek vertaalt zich in mijn positiviteit en ook overgaan tot acties en niet alleen maar praten. Het samen onderzoeken wat jij nodig hebt om de gewenste verandering in gang te zetten.
Leergierig vertaalt zich in het feit dat ik er van overtuigd ben dat ieder mens nieuwe dingen kan leren, mits hij/zij dit graag wil. Dit geldt uiteraard ook voor mijzelf. Ik blijf mij verdiepen in nieuwe methodes en inzichten die jou weer verder kunnen helpen. 

 

Als lijfspreuk hanteer ik regelmatig Pipi Langkous:
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.

Het belangrijkste is in mijn ogen dat je nieuwe dingen uitprobeert om te kijken of dat voor jou werkt. Hierbij ga ik uit van de wil van het individu om te veranderen. Je moet van mij niks, het gaat erom wat jij wilt.
Door het stellen van de juiste vragen, probeer ik jou uit te dagen op zoek te gaan naar kleine nieuwe gedragingen waarmee jij uiteindelijk met meer energie en plezier kunt werken en leven!

Voor vragen over de coachingsdiensten, neem contact met mij op via de pagina “Contact“.

Fab-ulous staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 70939101,
BTW nummer  179099157B01.