Activeer je team

In de zorg ben ik meerdere teams tegen gekomen die barstten van de energie en met elkaar topprestaties neerzette. Aan de andere kant ben ik ook teams tegengekomen waarin men nauwelijks met elkaar samenwerkte, het ziekteverzuim hoog was, men bij ziekte niet voor elkaar bijsprong, mensen elkaar niet durfden aan te spreken of te bevragen op hun keuzes en ga zo maar door. Het heeft mij altijd geïntrigeerd hoe ik hier als teamleider in de positieve zin invloed op uit kon oefenen. Hoe kon ik de teams nu nog meer en beter faciliteren om te zorgen dat zij met elkaar de best denkbare zorg konden neerzetten binnen de kaders. Waar kon ik beginnen?

In de afgelopen jaren heb ik mij hierin verdiept en heb ik zicht gekregen op welke punten je als leidinggevende invloed kunt uitoefenen en je team optimaal kunt ondersteunen. 

Ik kan jou helpen om je team te activeren en je handvatten te bieden om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dit doe ik door de volgende stappen te zetten:

In het eerste deel doe ik onderzoek. Door een korte vragenlijst digitaal af te nemen is er direct een scherp beeld van hoe ieder teamlid erbij zit. Voor jou als leidinggevende vergt het een half uurtje waarin we de sessie voorbereiden zodat jij je mensen daarna nog beter kunt ondersteunen. Hierin bespreken we welk doel jij en je team wilt behalen door middel van deze training.

In het tweede deel ga ik in gesprek met jullie als team aan de hand van de teamscore en die van ieder teamlid individueel.
Doordat beide scores benut worden, wordt iedereen actief betrokken bij het ontwikkelproces van het team maar ook van ieder teamlid.
Hierbij geldt wel: je kunt alleen veranderen als je dit zelf wilt. 

Ik zoom heel gericht in op de werkmomenten waar mensen energie van krijgen als ook de energielekken binnen het team (denk hierbij o.a. aan vertrouwen in collega’s, zelfstandigheid, doelgerichtheid, samenwerking). Hierin zal ik vragen naar wat de medewerkers zelf herkennen en of zij ook verklarende voorbeelden hebben. 

Wat krijg je dan?

Na de eerste training heb je:
✅ zicht op het energieniveau van je hele team. Iedereen weet waar het team energie lekt en waar het voldoende energie heeft. 
✅ Het team heeft met elkaar afgestemd aan welke doelen men wil werken om met meer energie te kunnen werken.
✅ Je ontwikkelt een gezamenlijk taalgebruik waardoor iedereen elkaar kan ondersteunen in het volhouden van nieuw gedrag.
✅ Ieder individu bepaalt waar hij of zij aan gaat werken om zo zelf met meer energie en plezier te kunnen werken. Hierbij staan de individuele doelen soms los van de teamdoelen, afhankelijk van waar diegene zelf energie lekt of voldoende energie van heeft.
✅ Er is een helder actieplan op individueel en teamniveau
✅ Er is besproken wat een ieder nodig heeft om het nieuwe gedrag vol te houden. 

Je kunt deze uitkomsten ook koppelen aan jaardoelen die je met het team wilt behalen en aan de doelen van de jaargesprekken met de medewerkers.

In het derde deel van de coaching staat het thema: “vasthouden van nieuw gedrag” centraal. Uit onderzoek blijkt dat niets moeilijker is dan nieuw gedrag volhouden. Als leidinggevende is ondersteuning in dit veranderproces van belang om het vol te houden.

In twee vervolg sessies speel ik in op de doelen en de wensen van het team. Welke stappen hebben jullie gezet en wat heb je nu nodig om weer een stap verder te komen?

Door middel van coaching voortbordurend op de eerdere uitkomsten en afspraken ben je op twee vlakken bezig:
– monitoren of de doelen haalbaar en werkbaar zijn
– elkaar stimuleren om elkaar te ondersteunen bij het vasthouden van de nieuwe gewoontes

Het werkt zowel bij goede teams die nog beter willen worden als ook bij teams die niet lekker draaien en dat willen veranderen.